Harjoituksen rakenne

HARJOITUKSEN SUUNNITTELU

 

Huomioitavat asiat:


Lapset

•    Kuinka monta lasta ryhmässä on?

•    Millaiset ovat lapsien valmiudet (tasoryhmät!?).

•    Mitä lapset osaavat opetettavasta aiheesta?


Tilat, välineet ja organisointi

•    Missä harjoitus pidetään? Mitä välineitä minulla on käytössäni?

•    Miten maksimoin välineiden käytön, niin että kaikki saavat paljon harjoitusta?


Tavoitteet, sisällöt

•    Mitä tavoitteita pyrin saavuttamaan?

•    Saavutettavat neljä tavoitetta: Tekninen, Taktinen, Fyysinen ja Kognitiivinen (TTFK).

•    Kenelle, mitä, miten, miksi?

•    Miten asiat liittyvät peliin?