Joukkue

Junnila Iivari
Markkanen Matias
Salonen Severi
Sosonovych Roman
Aittomaa Sisu
Askonen Mikael
De Boer Thomas
Haitti Onni
Heinonen Viljami
Huuhtanen Ville
Koski Miro
Kukil Nazar
Männistö Veeti
Onishchuk Ernest
Pyhäjärvi Vili
Rintala Daniel
Silver Aaron
Sokolian Maksym
Tupala Aaro
Valtonen Ossi

Toimihenkilöt