Joukkue

Aaltonen Eeli
Kauppi Eemil
Koivisto Frans
Kosunen Jesse
Leija JR
Leija Niklas
Männistö Jussi
Matomäki Valtteri
Nurmi Samuel
Rantanen Matti
Reunanen Toni
Rinta-Keturi Lassi
Rosvall Riku
Valli Viljami
Vallin Matias
3
Kauppi Juho
5
Muuvila Rasmus
7
Salmi Ville
8
Koski Joel
9
Varpia Atte
11
Parviainen Heikki
12
Tuominen Ville
14
Sinkkonen Valtteri
16
Erkkilä Teemu
18
Rautiainen Lasse
19
Sinkkonen Joonas
23
Helkiö Aleksi
67
Junkkala Juho
77
Moglia Luca

Maalivahti

1
Muuvila Nemo
99
Männistö Santeri

Toimihenkilöt

Euran Pallo Ry

Postiosoite:

Eurantie 33 

27510 Eura


Käyntiosoite:
OP-Areena

Nummentie 28

27500 Kauttua

toimisto@euranpallo.fi