Joukkue

Hesso Veikko
Koivisto Eelis
Kumlander Vili
Ahtola Sampo
Arponen Arttu
Eskola Kalle
Huuhtanen Ville
Koskinen Veeti
Kukil Nazar
Laine Eelis
Markkanen Matias
Nummela Risto
Onishchuk Ernest
Parviainen Otso
Pietilä Emil
Pyhäjärvi Vili
Raittinen Jalmari
Rantanen Samuli
Rosenholm Aarre
Salonen Severi
Silver Aaron
Söderlund Samu
Sokolian Maksym
Tupala Aaro

Toimihenkilöt

Euran Pallo Ry

Postiosoite:

Eurantie 33 

27510 Eura


Käyntiosoite:
OP-Areena

Nummentie 28

27500 Kauttua

toimisto@euranpallo.fi