Kehityksen kolminaisuus

Kehittyminen hyväksi jalkapalloilijaksi tai minkä lajin urheilijaksi tahansa vaatii muutakin, kuin pelkkää systemaattista harjoittelua. Harjoittelun lisäksi huomiota pitää kiinnittää myös lapsen tai nuoren ravintoon ja lepoon. Harjoittelun pitää olla määrällisesti ja myös laadullisesti oikealla tasolla, samat asiat pätevät myös ravintoon ja lepoon. Nämä kolme asiaa muodostavat yhdessä kokonaisuuden, eli kehityksen ”pyhän” kolminaisuuden, joidenka yhteinen vaikutus saa aikaan lopullisen kokonaisuuden, eli kehityksen.