Fysiikka


Ketteryystesti

Ketteryystestinä toimii rakennettu ketteryysrata, jonka pelaaja suorittaa 100 %:n teholla alusta loppuun. Mittaamisessa käytetään sähköistä ajanottojärjestelmää. Kennot sijoitetaan vastakkain lähtö- ja maalipaikalle. Lisäksi apuvälineinä käytettiin viittä pujottelukeppiä. Kaksi ensimmäistä keppiä oli linjassa kummatkin metrin keskiviivan vastakkaisilla puolilla 4,5 metrin päässä lähtöviivasta, toinen samanlainen kahden kepin linja oli 7,5 metrin päässä ja viimeinen keppi sijaitsi 11 metrin päässä keskiviivalla. Pelaajan tehtävänä on pujotella ensimmäisen linjan kepin jälkeen toisen linjan keppi ja koskettaa yhdentoista metrin päätykeppiä. Tämän jälkeen pelaaja pujottelee takaisin päin peilikuvana ensin toisen linjan ja sitten ensimmäisen linjan kepit ja juoksee maaliin. Pelaajalla on mahdollisuus suorittaa testi kaksi kertaa, joista paremman suorituksen aika hyväksyttiin.

Nopeustesti

Nopeustestissä pelaajan on juostava mahdollisimman nopeasti 30 metriä, jonka aikana pelaajalta mitataan, sekä 10 metrin että 30 metrin aika. Testissä käytetään sähköistä ajanottojärjestelmää mittaamaan aika, joka pelaajalta kuluu 10 ja 30 metrin juoksumatkaan. Ensimmäiset kennot ovat lähtöpaikalla, toiset kymmenen metrin päässä ja kolmannet 30 metrin päässä lähtöpaikasta. Pelaajalle on vedetty viivat lähtö- ja maalipaikkojen merkiksi. Nopeustestissä lähtö tapahtuu 70 senttimetriä lähtöviivan takana olevalta viivalta pelaajan ollessa paikallaan. Testilaite antaa pelaajalle tarkat ajat juoksumatkoihin suoritetuista ajoista. Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus suorittaa juoksumatka kolme kertaa, joista paras tulos hyväksytään.


Kimmoisuustesti

Kimmoisuustesti toteutetaan, sekä vauhdittomana pituushyppynä ja 5-loikkana. Testin lähtö tapahtuu, niin että pelaajan varpaat ovat lähtöviivalla. Vauhdittomassa pituushypyssä pelaaja hyppää tasajalkaa eteenpäin, niin pitkälle kuin vain pääsee. Tulos mitataan mittanauhan avulla. Suorituksia otetaan kolme kappaletta, joista paras merkataan ylös. 5-loikassa pelaaja lähtee myös tasajalkaa hyppäämään eteenpäin, mutta tulee ensimmäisen hypyn vain toisella jalalla alas, josta lähtee 4 loikan sarja (aloitushyppy 1 loikka). Viimeisen loikan pelaaja tulee tasajalkaa alas. Tulos mitataan mittanauhan avulla. Suorituksia otetaan kolme kappaletta, joista paras merkataan ylös.

Kestävyystesti

Pelaajan kestävyysominaisuuksia mitataan kestävyyssukkulajuoksulla. Siinä pelaajan yhdensuuntainen juoksumatka on 20 metriä. Jalkapalloilijalle ominaisella tavalla käännös vastakkaiseen suuntaan tapahtuu jokaisen 20 metrin jälkeen ääninauhan merkistä. Nauhan alussa kuuluu kaksi äänimerkkiä 60 sekunnin välein, jonka avulla tarkistetaan nauhan nopeus. Nauhalta tulee yksittäisiä äänimerkkejä tietyin väliajoin. Pelaajat ovat lähtöviivan takana ensimmäisen äänimerkin kuuluessa. Jokaisen kuluneen minuutin jälkeen äänimerkin väli pienenee, eli pelaajan juoksuvauhti lisääntyy. Ensimmäisen minuutin juoksuvauhti on ”taso 1” ja toisen minuutin ”taso 2” jne. Nauhassa on 21 tasoa, joista jokainen kestää yhden minuutin. Ensimmäisellä tasolla pelaajalla on yhdeksän sekuntia aikaa jokaiseen pyrähdykseen, jolloin vauhti on erittäin hidas. Pelaaja pyrkii juoksemaan mahdollisimman kauan. Nauhan merkkiäänen kuuluessa pelaajan toisen jalan on osuttava maassa olevaan merkkiviivaan. Mikäli pelaaja ei tavoita merkkiviivaa äänimerkistä, on hänen seuraavaan käännökseen mennessä ehdittävä viivalle äänimerkin tahtiin, jolloin hän saa jatkaa testiä. Jos pelaaja ei ehdi kahdella peräkkäisellä kerralla viivalle äänimerkin tahtiin, hänen testinsä on ohi ja tulos on sekuntikellon aika kyseiseltä toiselta epäonnistuneelta viivalta. Pelaajan maksimisyke mitataan suorituksen jälkeen, sekä myöskin 7 minuutin väliaika syke.


Euran Pallo Ry

Postiosoite:

Eurantie 33 

27510 Eura


Käyntiosoite:
OP-Areena

Nummentie 28

27500 Kauttua

toimisto@euranpallo.fi